Follow us on:

Stafi Diplomatik

Arrita Gjakova
Ministër Këshilltare, E Ngarkuar me Pune
Tel: 02074051010
arrita.gjakova@rks-gov.net

Imer Berisha
Ministër Këshilltar
Tel: 02074051010
imer.berisha@rks-gov.net  

Vjollca Halimi
Sekretare e Parë
Tel: 02074051010
vjollca.halimi@rks-gov.net

Liridona Hertica
Sekretare e Dytë
Tel: 02074051010
liridona.hertica@rks-gov.net 

Beton Retkoceri, Nënkolonel
Atashe i Mbrojtjes
Tel: 02074051010
beton.retkoceri@rks-gov.net