Follow us on:

Dokumentet personale

Në shërbimin konsullor mund të aplikohet për këto lloje të dokumenteve personale identifikuese:

• Letërnjoftim
• Pasaportë
• Fletëudhëtim emergjent (dokument udhëtimi një-drejtimësh)